ZWIERZETA

ICM Sp. z o.o. oświadcza, że produkty kosmetyczne zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 nie zostały przebadane ani przetestowane na zwierzętach w celu zapewnienia zgodności z przepisami tego rozporządzenia w celu własnym firmy ani w jej imieniu.

Żródło

Kosmetyki testowane na zwierzętach 2022