USLUGI_LABORATORIUM

Laboratorium ICM Farmacja

Świadczymy usługi laboratoryjne:
– liofilizacja
– ekstrakcja materiału roślinnego
– zatężanie / destylacja
– odwoskowanie ekstraktów roślinnych
– dekarboksylacja ekstraktów roślinnych
– destylacja cienkowarstwowa
– konfekcjonowanie, rozlew usługowy
– produkcja kosmetyków
– opracowanie technologii produkcji produktów spożywczych
– opracowanie technologii produkcji produktów kosmetycznych
– formulacje kosmetyczne i spożywcze

Laboratorium ICM Farmacja

Dysponujemy wyposażeniem laboratoryjnym:
– wyparki Buchi
– liofilizatory Christ, Virtis
– mroźnie New Brunswick do -80 stopni C.
– reaktory do syntez Syntax
– mikrofalówki do syntez Anton Paar
– wirówki Hirsch
– chromatografy preparatywne Buchi, Teledyna
– komory laminarne Thermoscientific
– lodówki farmaceutyczne Thermoscientific
– degestoria
– cieplarki Binder, Memmert
– homogenizatory, mieszadła, wiskozymetry, pehametry

Learn More